Onvoorwaardelijke liefde

Onvoorwaardelijke liefde

Lieve mensen van Jezus Christus,

In de loop van de geschiedenis van de kerk is er veel discussie geweest over wanneer je mensen zou moeten dopen. Doop je ze als ze klein kind zijn, als baby? Zodat je ze iets geeft, iets met ze doet, waar ze zelf nog helemaal geen weet van hebben. Of doop je ze als ze dat zelf willen en begrijpen wat de betekenis is van de doop? Die discussie houdt nooit helemaal op, denk ik. Ik ken mensen die later gedoopt zijn, soms opnieuw gedoopt zijn die daar enorm door zijn veranderd ten positieve. Ik ken ook mensen die als kind gedoopt zijn en die daar enorm blij mee zijn. Ik hoor daar ook bij. Laten we dat niet tegen elkaar gaan uitspelen, maar laten we misschien vooral kijken naar wat de doop ons wil geven.

In de Protestantse –maar bijvoorbeeld ook de Rooms-Katholieke –kerk dopen we mensen als ze baby zijn. Wat is daar nou de gedachte achter? Dit: een belofte van de kant van God, dat Hij altijd van ons zal blijven houden. Onvoorwaardelijk. Aan het begin van je leven krijg je een belofte mee: jouw naam, Jasmijn, Marit, Sarah-lynn, Amber en mijn naam –God, Vader, Zoon en Geest -zijn altijd verbonden. Ik zal nooit zeggen dat ik je niet ken, niet met je te maken wil hebben, niet van je houd.

We hebben bij de doop het stukje gelezen over Jezus die zegt “laat de kinderen bij me komen”. In het Grieks –de taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven –staat dan het woord “paidion”. Net als het Nederlands kent het Grieks veel woorden voor kind. Bij ons heb je baby, peuter, kleuter, tiener, puber, ga maar door. Paidion is het Griekse woord voor peuter. Zeg maar 0-2, de kinderen die bij de oppas zijn nu. Jezus zegent ze. Dat is “handen opleggen, aanraken, zeggen: wat is het goed dat jij er bent”. Basisliefde meegegeven vanaf het begin.Die kleintjes kun je nog niet écht opvoeden. Ze huilen als ze huilen, ze praten en zeggen –als ze beginnen te praten –wat ze denken. Ze leven dicht bij hun gevoel, bij wie ze zijn. Ze vragen zich ook niet af of het niet stom is wat ze zeggen, fout is wat ze zeggen, wat ze doen. En die ouders brengen die kleintjes naar Jezus en daar doen ze ietsgoeds mee, volgens Jezus. Sterker nog, Hij zegt dat als wij niet worden als die peuters dat we het Koninkrijk van God niet zullen binnengaan. Dat wil zeggen: dat we niet zullen ervaren hoe we als mensen door God zijn geliefd. Totaal.4Toen Jezusdat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderenbij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van Godbehoort toe aan wie is zoals zij.15Ik verzeker jullie: wie niet als een kindopenstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’

Het is dezelfde waarheid die Johannes opschrijft als hij zegt: Het wezenlijke van de liefdeis niet dat wij God hebben liefgehad, maar dathij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.Daarmee is direct een ander ding ingebracht. Het woord zonde. Dat vinden we een zwaar woord. Maar eerlijk gezegd vind ik het wel prettig om het te noemen. Velen van ons lijden of hebben in elk geval last van perfectionisme. Of anders, je komt telkens dingen van jezelf tegen -tenminste als je wat eerlijk bent over jezelf –waar je jezelf tegenvalt. Dat is een kant die bij ons mens zijn hoorten het is een knap lastige ook. Eigenschappen van jezelf, waar je maar moeilijk mee uit de weg kunt. Dingen die je irritant aan je vader of moeder vond en jij hebt eigenlijk dezelfde eigenschap…. Dingen waarmee je andere mensen tekort doet, andere mensen die jou tekort doen…… Eigenlijk klinkt dat door in dat woord zonde. En hoe lief en kwetsbaar deze vier dopelingen ook zijn, ook zij gaan dat tegenkomen bij zichzelf.

Deze zomer heb ik een aantal dagboeken van mezelf teruggelezen over de afgelopen 10 jaren. Het merendeel van die dagboeken heb ik geschreven bij mijn huispaaskaars, het kleine broertje van de grote kaars hier. Er stonden dingen in die boeken waar ik trots op was, maar ook waar ik bepaald niet trots op was en ben. En het onnozele is dat je ook van jezelf ziet dat je met sommige dingen in jezelf blijft worstelen, bepaalde eigenschappen, bepaalde dingen. In een aantal opzichten groei je als mens, maar sommige dingen blijven ook gewoon terugkomen. Ikben allebei: een mens die in het dagelijks leven meestal best redelijk fungeer én de mens met de worstelingen, waarin ik mezelf, anderen en God soms tegenval.

Nou sta ik hier niet om jullie te vertellen wat er allemaal in mijn dagboeken staat, maar ik vertel het vooral als illustratie van deze tekst en van de doop. Zoals Jezus aan zijn leerlingen laat zien dat die kleintjes, die peuters met alles wat in hen leeft welkom zijn en gezegend worden, zo wil Hij dat we Hem ook vertrouwen, dat dat geldt als je volwassen wordt. Nu zijn die peuters zich nog niet bewust van of iets goed of fout is, maar wij natuurlijk wel en juist dan wil Jezus dat we datzelfde vertrouwen houden dat we met alles welkom zijnen er geen moment komt dat we niet geliefd zijn.

Ten diepste is denk ik vrede met jezelf –met je mooie kanten en met je moeilijke kanten –dit dat je weet dat je door God bent bemind. Hierin is de liefde, niet dat wij Hem eerst, maar Hij ons eerst heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft als verzoening van onze zonden.Dat vind ik het mooie aan de kinderdoop. Dat je een teken meekrijgt, van kindsbeen af aan, dat die liefde uitdrukt. Dopen heeft te maken met water. Water –zo zegt Jezus ergens –levend water is iets dat in je hart opborrelt als levende liefde. Dat doet zeggen: goed dat jij er bent. Water is óók wassen, vuiligheid eraf, een nieuw begin krijgen. Telkens opnieuw. Eigenlijk is de doop: je bent een leven lang omringd met de liefde van God.Het is misschien goed om ook iets te zeggen over het woordje “liefde”. Het Grieks kent –ik heb dat wel vaker verteld, maar het is wél van toegevoegde waarde –drie woorden:

Eros: ons woord erotiek komt er vandaan. Je houdt van iemand, omdat die iemand bloed aantrekkelijk is. Maar als diegene nou oud is, minder mooi…., hoe zeker ben je dan van die liefde?

Filia: vriendschap. Kameraadschap. Zo kostbaar, maar het kan stuk….

Agapè: dat is het woord dat de bijbel consequent gebruikt. Daar zitten die andere twee in. Want God houdt van ons en Hij schept ons als heel mooie (eros) mensen. Filia: God is eenvriend voor ons…., maar agapè is ook de liefde op het moment dat je het verbruit. Het is ook het moment van liefde als bijvoorbeeld Petrus als Jezus’ vriend Jezus hopeloos laat vallen en zakken op het moment dat Jezus hem het hardste nodig heeft. En dan houdt Jezus dus nog wél van Petrus. Hierin is de liefde…. Agapè isliefde met huid en haar.

Altijd komt dan weer de vraag naar boven: dat is mooi makkelijk zeggen. God houdt toch wel van je…., je bent niet perfect, mooi doorgaan met dat wat niet goed is. Dat is me te goedkoop. Als er van je wordt gehouden en je weet dat, dan ga je niet zomaar door met wat niet goed is. Dan voel je ook dat je jezelf en een ander én God teleurstelt. Daar kom je jezelf tegen en dat is nooit makkelijk. Sterker nog, juist als je niet wordt afgewezen, als er iemand is –God, mensen om je heen –die van je houdt, dan is dat lastig genoeg om aan diegene te laten zien dat je niet perfect bent. In feite is dat ook het spannende om met elkaar om te gaan als mensen. Verdragen we elkaar ook als we kwetsbaar, feilbaar zijn? Daar gaat Johannes ook op door: als God ons heeft liefgehad, zo mogen wij ook elkaar liefhebben. Dat is een hele toer, als we niet alleen ons facebookgezicht aan elkaar laten zien, maar ook onze kwetsbaarheden, waar we de mist soms ingaan.

Dat is wat mij betreft de beste basis om mens te zijn. Vrijuit, geliefd tot op het bot. Durf te leven. Durf ook niet perfect te zijn. Ga niet je best doen om er een zooi van te maken, want dan heb je niet begrepen wat liefde is. Maar wees ook niet bang om een fout te maken en er eerlijk over te zijn. Durf jezelf te zijn, in alle grootheid en heiligheid en ook in je misère. Leer zo jezelf liefhebben met alles wat in je is. Leer zo ook de ander lief te hebben. En weet dat God ons eerst heeft liefgehad en dat dat een basis is voor je leven lang! Amen.

Download de overdenking in PDF door middel van de onderstaande link

onvoorwaardelijke liefde