Werkgroep Welzijn Baalder

Werkgroep Welzijn Baalder

*De werkgroep Welzijn vormt een integraal onderdeel van de wijkvereniging Baalder en is ontstaan naar aanleiding van de enquête die vorig jaar in de wijk Baalder is verstuurd. Na een grote respons zijn er tijdens de avond waarop de uitkomsten werden gepresenteerd drie werkgroepen gevormd die met de uitkomsten aan de slag zijn gegaan. Naast de werkgroep Welzijn zijn dit de werkgroepen Veiligheid en Voorzieningen. Deze werkgroepen bestaan uit gedreven inwoners van de wijk Baalder die zich voor hun wijk in willen zetten.