Voor hoe je dagelijks zou kunnen bidden en de rust in je lijf en ziel wat kunt bewaren….

Voor hoe je dagelijks zou kunnen bidden en de rust in je lijf en ziel wat kunt bewaren….

We kunnen vanwege de maatregelen tegen het coronavirus niet meer samenkomen in kerkdiensten en andere bijeenkomsten. Maar thuis kun je God ook zoeken. Misschien wel mooi om voor wie wil dat op ongeveer dezelfde manier te doen. Zo zou het kunnen (met dank aan collega Jan van der Wolf uit Voorburg)

 

Hoe kun je zo’n gebedsmoment vormgeven?

  • kaars aansteken en stil worden
  • Voor elke dag is er een Bijbeltekst volgens het rooster van de oecumenische geloofsgemeenschap van Taizé. Deze teksten worden in Taizé gelezen tijdens het middaggebed. Maar niet alleen daar. Over de hele wereld zijn er christenen die met dit rooster bidden. Je vindt de dagtekst hier: http://www.taize.fr/nl_article158.html
  • wees stil en vraag je af ‘wat betekent dit voor mijn vandaag?’
  • gebed (suggestie zie pg.2) en onze Vader
  • zegen (zie pg.2)

Gebed

In dit gebed staan steeds: ……

Word op die momentenstil en breng voor God aan wie je in het bijzonder moet denken.

Trouwe God

U bent ons licht, ons heil.

Bij U is ons leven veilig.

Bij U zoeken wij houvast nu het stil wordt om ons heen.

We zijn uit ons doen.

Er ligt een sluier over ons leven.

Wij brengen voor U

ons onbestemde gevoel over wat er boven ons hoofd hangt ……

Wij brengen voor U

wie kwetsbaar is, wie bang is om ziek te worden, om iemand te verliezen……

Wij brengen voor U

wie ziek zijn, vechten voor hun leven……

Wij brengen voor U

wie in de zorg werken en alles geven wat zij hebben om mensen te helpen…..

Wij brengen voor U

wie getroffen zijn door de maatregelen tegen de ziekte

onzeker over hun baan of hun bedrijf……

Wij brengen voor U

de vluchtelingen op de Griekse eilanden, op Lesbos, 20.000 mensen bij elkaar,

terwijl het virus ook daar is vastgesteld……

Wij brengen heel deze wereld voor U

ook situaties die niets met corona te maken hebben

maar wel zorg wekken……

Wij brengen onszelf voor U.

Geef ons wijsheid, fijngevoeligheid, geduld.

Help ons er voor elkaar te zijn waar mogelijk.

Onze Vader

 

Zegen

Moge God ons zegenen

met de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid

Amen