Uitnodiging voor de dienst van 28 april.

Uitnodiging voor de dienst van 28 april.

Thema: ‘Hoe uit verdriet soms ook iets moois kan groeien’.

Op zondag 28 april is er weer een dienst in sporthal de Kamp. Thema is “hoe uit verdriet soms ook iets moois kan groeien”. Het wordt een bijzondere dienst. Niet alleen vanwege het thema, maar omdat gemeenteleden met elkaar deze dienst gaan leiden.
Ds. Wim is naar Taizé en als kerkenraad en baalderdienstcommissie hebben we ervoor gekozen om de uitdaging aan te gaan de dienst zélf te doen.

We denken écht dat het mooi wordt! Kom dus vooral! Er is kinderactiviteit, thee/koffie/limonade na afloop.