Uitnodiging voor de dienst van 26 november.

Uitnodiging voor de dienst van 26 november.

Het thema is: ‘God alles in allen’

Op zondag 26 november komen we weer samen in de Kamp om 10.00 uur.

Het thema is “God alles in allen”. Dat gaat over de toekomst waarvan we hopen dat die komt: geen dood, geen honger, geen donker, maar alleen maar Licht, Leven en Liefde en God in en onder ons.

We noemen de namen van de mensen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven en steken een kaars ter gedachtenis voor hen aan.

Dat doen we aan het Licht van de Paaskaars, die vertelt dat God de dood ooit overwon op Paasmorgen en dat er een tijd komt dat die overwinning totaal is. Ieder die wil, kan een klein kaarsje aansteken ter gedachtenis aan een overleden geliefde – lang of kort geleden – . Na afloop is er omzien naar elkaar met koffie, thee en ranja.