Top 2000

Top 2000

Zondag 24 maart is er een muzikale dienst om 10 uur in sporthal de Kamp. We vieren de Top 2000 dienst! In de Top 2000 staan veel nummers met inhoud: nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen. Sommige nummers gaan over het geloof of God, andere nummers gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost. De voorganger is ds. Wim van der Wel. Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig. De kinderen van groep 1 tot 6 mogen in de kerk een kleurplaat kleuren als ze dat willen. Na afloop van de dienst is er koffie, thee, ranja en wat lekkers. Welkom allemaal!