Overdenking slotdienst 23 juni

Overdenking slotdienst 23 juni

Lieve mensen van onze Heer Jezus Christus,

Maarten Luther heeft veel last van depressies gehad. Wie was Maarten Luther ook al weer? In de 15e eeuw veroorzaakte hij – zonder erop uit te zijn – een revolutie in Europa. In die dagen was de RK kerk én corrupt (er waren veel priesters die alleen maar steenrijk wilden worden)  én ze verspreiden veel gevoelens van angst: als je niet goed genoeg leeft, weinig geld aan de kerk geeft, dan kom je in de hel…. Dus, mensen waren bang voor God. Maarten ook. Maarten ontdekte op een zeker moment dat God in Jezus heeft laten zien dat God zomaar, zonder voorwaarden van ons houdt. Dat Jezus dat heeft laten zien toen Hij door mensenhanden aan het kruis werd gedood en geen wraak nam, maar liefhad. Vergaf.

Dat neemt niet weg dat Maarten een kind van zijn tijd was en dus diepe angsten voor God had. Ik ben niet goed genoeg. Veel van ons hebben dat ook, gevoelens van minderwaardigheid. Soms ook naar God. Vaak naar andere mensen. Dan had Maarten ook nog een aardse vader die zich diep teleurgesteld voelde in zijn zoon. Maarten had geen priester maar advocaat moeten worden. Kortom, een hemelse Vader én een aardse vader voor wie hij bang was. Maar dat van die hemelse Vader, dat verdween dus steeds meer naar de achtergrond. God werd een veilige haven voor hem. Een vaste burcht, een veilig kasteel.

Maarten had veel talenten. Hij vertaalde de bijbel uit het Grieks en het Hebreeuws naar de mensen in het Duits. Zo konden ze zélf lezen dat er in de bijbel stond dat je niet bang voor God hoeft te zijn. Laat je liefhebben door God in Jezus, heb jezelf lief – wat de mensen ook van je vinden – én heb anderen lief. Hij kon het ook heel goed vertellen. Maar hij bleef óók gewoon last houden van gevoelens van tekortschieten. Sommige dingen gaan nooit helemaal over in ons leven. Blijven zwakke plekken. Ik heb die, ik kom het ook tegen bij anderen. Daar heb je het oude duiveltje weer.

Maarten had veel talenten. Hij was ook muzikaal. En daar ontdekte hij iets belangrijks. De combinatie van muziek én het evangelie. Zingen! Zingen doet héél veel met ons. Het raakt ook lagen dieper in onze ziel dan vaak een preek of gesproken woord kan doen. Het maakt dingen in ons los, emoties, gedachten, angsten en als dat wat los wordt gemaakt en het mengt zich met muziek, met woorden over God, dan komt God ánders bij ons binnen. David hielp zo al Saul, David kende het geheim zelf ook. Daarom schreef en zong hij zoveel liederen. Maarten kende het geheim ook. En jullie verhalen vertellen het ook. Zingen, dat is 2x bidden. En God en je hart smelten even samen en dan kan er van alles gebeuren. Een loflied, een heilzame huilbui, vreemd soort rust die alle verstand te boven gaat. Zingen, het is 2x bidden.