Nieuwe slogan voor PKN Baalder

Nieuwe slogan voor PKN Baalder

‘De kracht van omzien naar elkaar’.

Er is een slogan bedacht door De Kerkenraad die goed bij ons past.

‘PKN Baalder, de kracht van omzien naar elkaar’.

Hoe mooi is dat! In deze tijd van verharding, armoede, eenzaamheid en andere zorgen, is het zo belangrijk dat er naar onze medemens wordt omgekeken. Dat we aandacht hebben voor elkáár, voor onze naasten. Uiteindelijk zijn wij ook naasten van een ander. Er komt wellicht een moment dat wij ook iemand nodig hebben. Hoe heerlijk is het dan te weten dat je er niet alleen voor staat.

Wij als PKN Baalder voelen dit. Wij houden ons bezig met de ander. Kijk naar de voedselkast waar velen van ons elkaar zoveel mogelijk proberen te ondersteunen bij het aanbieden van eten en drinken als het even niet meezit, en het moeilijk is voldoende en gezond te eten. Of persoonlijke hygiëne. Onze predikant, die je met raad en daad bijstaat. De bemoedigende overdenkingen over hoe God door Jezus naar ons mensen omziet en ons aanzet om dat naar elkaar te doen…

En niet te vergeten ‘Het Noaberschap’. Waar mensen elkaar proberen te helpen met kleine klusjes in- of rond huis, te ondersteunen bij ziekte of familieaangelegenheden. Een fantastisch initiatief. Waar ook jij kunt aankloppen. De werkgroep ‘Welzijn Baalder’, waar iedereen terecht kan met vragen en eventueel hulp en uitleg over allerlei regelingen waar je gebruik van kunt maken als je het financieel moeilijk hebt.

Samen zorgen, samen helpen waar kan. Oók voor jou, ook jíj hoort er bij!

Dát is ‘PKN Baalder. De kracht van omzien naar elkaar’.