Baalderdienst in de Höftekerk 14 februari 2021

 

 

Op 14 februari is het
thema “straf of tweede
kans”. Dat thema komt
uit Trefwoord en het is
alleen maar te
hopenmoeilijker je oor
te delen dan te
oordelen”. Het gaat
over het bekende
verhaal van “de splinter
en de balk”. Misschien
is de kern van de zaak
wel: als je begrijpt, dan
oordeel je een ander
niet; oordeel je, dan
begrijp je die ander
misschien wel niet…..
Hoe ook, Jezus stelt
iets pittigs aan de orde.
We doen ons best ook
een moment voor de
kinderen in te lassen.
Het thema komt ook uit
Trefwoord… Het is de
zondag voor de 40
dagen tijd.