Baalder Noaberschap

Op 10 december 2012 werd er in de Elzenhof de eerste informatieavond van het Baalder Noaberschap, het nieuwe, gezamenlijke (wijk) project van de diaconieën van PKN- en GKV Baalder, georganiseerd. Alle vrijwilligers hadden een uitnodiging voor deze avond gekregen. ( Op dit moment van schrijven staat de teller op 215!!! ) mensen die aangegeven hebben vrijwilliger te willen zijn voor het Baalder Noaberschap. Interessant detail is dat deze vrijwilligers niet alleen uit de beide kerkelijke gemeentes komen; ook niet kerk gebonden mensen hebben zich aangemeld.) Ds. van der Wel opende de avond en heette iedereen welkom. Samen zongen we uit Gezang 308 en werd uit Handelingen 9 gelezen. Hierna volgde de uitleg over het project door Martien Kuilder. Hans Harlaar werd voorgesteld als coördinator en Peter van der Heide (diaken GKV ) als hulp coördinator. Tijdens de uitleg, ondersteund door een PowerPoint, werd het logo van het Baalder Noaberschap steeds beter zichtbaar. De bedenker en ontwerper van dit logo, Gerrit Hofsink ( diaken GKV ) gaf uitleg over de betekenis van dit logo. Na een vragenronde gaf Ds. Verbree ( predikant GKV ) uitleg over de verdeling van de aanwezigen in groepjes voor een nadere kennismaking en het doorpraten over het Noaberschap en wat er zo verder ter sprake kwam. Alles bij elkaar kunnen we terugzien op een geslaagde avond ( met wat schoonheidsfoutjes ) in een ongedwongen sfeer.
Namens de stuurgroep Baalder Noaberschap,
Jan Moeken