/ Kringenwerk

/ Kringenwerk

In onze wijk zijn er een aantal kringen waarin leuk wordt gesproken over diverse onderwerpen. Hier onder staat er per kring meer informatie.

30-

Al een paar jaar komt een groep mensen samen die  die 30- zijn! 
Het gaat om mensen, die het leuk vinden om elkaar te ontmoeten én die bezig willen gaan met te ontdekken wat geloof  kan betekenen in hun bestaan. Het aardige is dat het heel verschillende mensen zijn: sommigen zijn protestants, anderen van vrijgemaakte of rooms-katholieke komaf. 
Sommigen weten veel van geloven, anderen (bijna) niks. Juist die verscheidenheid zorgt voor veel openheid en boeiende ontmoetingen en onderlinge verbondenheid. 
Heb je belangstelling, bel of mail me dan (w.vanderwel@pkn.nl, 272860). De groep komt gemiddeld  eens in de veertien dagen bij elkaar op dinsdagavonden .

30+

De 30+ groep draait al een aantal jaren nu. De groep bestaat uit ca. 10 mensen en er is veel openheid om te praten over geloven en hoe je dat verbindt met je dagelijks leven. Wie het boeiend vindt om mee te komen doen: hartelijk welkom. 
We komen zo ongeveer om de 14 dagen samen op dinsdagavonden. 
Heb je belangstelling, bel of mail me dan (w.vanderwel@pkn.nl 272860).

65+

In de maanden maart en april komt ca. om de 14 dagen een groep mensen samen die qua leeftijd 65+ is. Dat komt goed uit, want dan kunnen we in de morgen elkaar ontmoeten: donderdagmorgen vanaf 9.30 uur in de Schakel. We praten over dingen die te maken hebben met geloven en ons dagelijks leven. We beginnen altijd met een korte viering in de kerk. Voor inlichtingen: w.vanderwel@pkn.nl

Boekenleeskring

PKN Baalder organiseert veel activiteiten waaronder ook een leeskring. De kring telt momenteel zeven leden, zes dames en één heer. We streven naar ca. 9 mensen. We bespreken per jaar 5 boeken, meestal romans, die op de één of andere manier raakvlakken hebben met geloven en met belangrijke thema’s uit het leven. Deze worden gezamenlijk uitgezocht voor een heel leesjaar. De groep komt samen op donderdagmorgens verspreid over het seizoen. Voor informatie: Hannie Rutgers of Eef Kerkdijk.