Wat biedt/ doet de wijkdiaconie Baalder?
Op deze pagina vindt u informatie over wat de diaconie voor de mensen die in wijk Baalder wonen
kan betekenen.
De wijkdiaconie Baalder is een actief team. Naast deelname aan de erediensten, het werk in de
wijkteams, afvaardigingen en werkgroepen van het College van Diakenen (o.a. Nood in eigen
gemeente, Kerstattenties en Samen Delen) is de diaconie actief in en voor de wijk Baalder. In de
afgelopen jaren zijn daarvoor verschillende initiatieven gestart:

Baalder Noaberschap.
Deze wijkhulpdienst is ontstaan vanuit de wens van de wijkdiaconie om meer te kunnen betekenen voor de wijk Baalder. Voor kleine klussen en/of kortdurende hulp kan, door alle inwoners van de wijk Baalder, een beroep worden gedaan op de vrijwilligers van het Baalder Noaberschap. Samen met de diaconie van de Nederlands Gereformeerde Kerk hebben we het Noaberschap verder vorm gegeven en uitgebouwd. Ook is er samenwerking met de wijkvereniging van Baalder. Dit heeft er toe geleid dat we konden starten met het Moestuinproject. We hebben de beschikking gekregen over grond bij de Wijkboerderij en daarop worden diverse groenten verbouwd. In 2024 is er een nieuwe groentekas geplaatst, zodat er eerder kan worden begonnen met het (voor-)kweken van de groenten. Vrijwilligers onderhouden de tuin en de opbrengst wordt in de voedselkast gelegd, maar ook verdeeld onder mensen in de wijk die het goed kunnen gebruiken. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de eigen website: www.baaldernoaberschap.nllogo baalder noaberschap

Baalderbuffet:
Elke laatste vrijdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) is er Baalderbuffet in de
wijkboerderij. Iedereen is welkom om aan te schuiven en mee te eten. De kosten zijn € 3,– per
persoon; € 1,– voor kinderen onder de 12 jaar. Aanmelden kan door een app te sturen naar: 06-
45254897 of een mail aan: BaalderBuffet@gmail.com. Graag naam, adres en telefoonnummer en
eventuele dieetwensen of allergieën vermelden. Mochten er vervoersproblemen zijn: ook daar
kunnen we bijspringen.

Koffieochtenden.
Voor de mensen van 70 jaar en ouder organiseren we drie keer per seizoen (november, januari, maart) koffieochtenden in de Wijkboerderij. Op een prettige en ongedwongen manier contact hebben is onze doelstelling.  Daarnaast worden soms gastsprekers uitgenodigd. De exacte data worden tijdig doorgegeven.

Voedselkast:
Een aantal jaren terug (in de Coronatijd) zijn we gestart met de Voedselkast. Vanuit de wijk kwamen
steeds meer signalen dat veel wijkgenoten soms moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. De
voedselkast is er voor iedereen in de wijk. Het motto is: Heb je wat over, kun je wat missen? Zet het
in de kast. Maar heb je juist iets nodig, haal er dan gerust wat uit om te gebruiken. Daar is de kast
voor! De voedselkast staat dagelijks buiten bij de wijkboerderij, dus ook in de weekenden. De
diakenen controleren, i.s.m. de mensen van de wijkboerderij, dagelijks hoe de voedselkast erbij staat.
Waar mogelijk vullen de diakenen de kast aan. Daarvoor gebruiken ze de goederen die door de
bezoekers van de baalderdiensten zijn meegebracht naar de dienst of ze kopen zelf spullen in met
geld van de centrale diaconie.

Andere acties:
Jaarlijks zamelt de wijkdiaconie AH-cadeaukaarten van de postcodeloterij in. Ook de opbrengst van
deze kaarten komt ten goede aan de voedselkast.
Naast de voedselkast is er nog de PLUS-boodschappen-pakkettenactie, samen met de NGK. Tijdens
de actieweken van Plus is er in de Plussupermarkt een inzamelpunt voor spaarzegels en (deels
gevulde) spaarkaarten. Met alle ingeleverde zegels en kaarten kunnen we veel gratis
boodschappenpakketten aanschaffen en deze uitdelen aan gezinnen in de wijk.

Afvaardiging naar de wijkvereniging.
Gezien het vele contact en samenwerken met de wijkvereniging leek het ons zinvol een afvaardiging naar/bij de wijkvereniging te hebben. Deze afgevaardigde bezoekt de vergaderingen van de wijkvereniging zodat nieuws en/of informatie snel gedeeld kan worden.
Als u meer informatie wilt over het bovengenoemde en andere, bovenwijkse, activiteiten van de diaconie, neem dan contact op met uw wijkdiaken. (Op de lijst van ambtsdragers en/of wijkgids kunt u de diakenen vinden.)


boerderij algemeen