/ Beleidsplan

/ Beleidsplan

Intro

Voor Wijkgemeente Baalder, onderdeel van de Protestantse Gemeente Hardenberg – Heemse, maken wij eens per 4 jaar een beleidsplan. Dat doen wij niet alleen omdat dat kerkelijk zo geregeld is, maar ook, en vooral, voor het eigen functioneren als wijkkerkenraad in onze wijkgemeente.

Wij willen ons graag bezinnen op de vraag hoe wij als missionaire gemeente kerk kunnen en willen zijn en hoe wij kunnen inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen in een wereld die in hoog tempo verandert.

Wij zien het beleidsplan als (richtinggevend) kader voor onze activiteiten in de komende jaren. Het is een globaal beleidsplan dat in jaarlijkse concrete activiteitenplannen wordt uitgewerkt. Het beleidsplan dient te worden gedragen door de wijkkerkenraad en de wijkgemeente in Baalder.

Met dit plan willen wij ook naar buiten kunnen laten zien waar wij als kerkelijke gemeente in Baalder voor willen staan. Wij hopen dat dit plan ons daarbij mag inspireren.

Het proces

Dit beleidsplan is geschreven door een werkgroep vanuit de wijkkerkenraad Baalder, en is mede geïnspireerd door de studie “missionaire gemeente” die ds. Wim van der Wel (in samenspraak en ook met leden van de wijkkerkenraad) heeft gedaan.
Natuurlijk heeft u als lid van onze wijkgemeente ook invloed gehad op dit beleidsplan. Vaak zijn er in één-op-één-gesprekken of in groepssessies zaken benoemd die voor u van belang zijn. Ook die gedachten hebben we getracht mee te nemen bij het tot stand laten komen van dit plan.

Leeswijzer

Het Beleidsplan 2021 – 2025 begint met de beschrijving van de missie, de visie en de kernwaarden van waaruit wij het verdere plan hebben geschreven. Vervolgens wordt nader ingegaan op de activiteiten beschreven in de thema’s Pastoraat, Diaconaat, Jeugdwerk, Vorming & Toerusting en Erediensten. De laatste hoofdstukken beschrijven de middelen die wij daarbij nodig hebben: de Kerkelijke Organisatie, Communicatie en Financiën & Beheer.

De beleidsgroep.