/ De Wijk Baalder

/ De Wijk Baalder

Onze wijkgemeente is heel klein begonnen. In 1976 kwamen de eerste huizen in Baalder klaar en was er op kleine schaal sprake van gemeentevorming. Voor allerlei kerkelijke activiteiten maakten we gebruik van huiskamers, een tijdelijke voorziening ‘Het Kampje’ naast sporthal De Kamp, of we kwamen bij elkaar in de bovenzaal van De Kamp. Ook bood ‘De Boerderij’, een wijkvoorziening, ons af en toe onderdak.

Vanaf het begin trokken de Gereformeerden en Hervormden in S.O.W.-verband met elkaar op. Dat kwam vooral tot uitdrukking in de Baalderdiensten die we vanaf 1980 op de tweede zondag van de maand gingen houden in sporthal De Kamp. Gaandeweg de jaren tachtig en negentig groeiden we naar elkaar toe en gingen we steeds meer samenwerken. Ook in het grotere geheel van Hardenberg was dit het geval.

En toen in de navolging van het landelijk fusieproces besloten werd tot de vorming van de Protestantse Gemeente te Hardenberg-Heemse en er een nieuwe wijkindeling moest komen, werd de wijkgemeente Baalder gevormd. Dit gebeurde op 1 september 2006. Verspreid over zo’n ongeveer 490 adressen wonen er ruim 1000 wijkgemeenteleden. Zij wonen in Baalder en komen uit Hardenberg of de directe omgeving. Voor een groot deel komen ze ook uit alle hoeken van ons land. Andere wijkgemeenteleden wonen in de buitengebieden Oud Baalder of Loozen, en zij hebben daar veelal altijd al gewoond. En nog steeds komen we samen in huiskamers, en soms in de Elzenhof (de PC school), de Kamp en soms de boerderij. In zekere zin is het hebben van geen eigen gebouw ook een kracht: je ontmoet elkaar vaak aan en in huis. Elk nadeel heeft een voordeel!

Onze wijk is verder uitgelegd en uitgebeeld in de onderstaande pagina’s;