DE WIJK

Onze wijkgemeente is heel klein begonnen. In 1976 kwamen de eerste huizen in Baalder klaar en was er op kleine schaal sprake van gemeentevorming. Voor allerlei kerkelijke activiteiten maakten we gebruik van huiskamers, een tijdelijke voorziening ‘Het Kampje’ naast sporthal De Kamp, of we kwamen bij elkaar in de bovenzaal van De Kamp. Ook bood ‘De Boerderij’, een wijkvoorziening, ons af en toe onderdak.

Vanaf het begin trokken de Gereformeerden en Hervormden in S.O.W.-verband met elkaar op. Dat kwam vooral tot uitdrukking in de Baalderdiensten die we vanaf 1980 op de tweede zondag van de maand gingen houden in sporthal De Kamp. Gaandeweg de jaren tachtig en negentig groeiden we naar elkaar toe en gingen we steeds meer samenwerken. Ook in het grotere geheel van Hardenberg was dit het geval.

En toen in de navolging van het landelijk fusieproces besloten werd tot de vorming van de Protestantse Gemeente te Hardenberg-Heemse en er een nieuwe wijkindeling moest komen, werd de wijkgemeente Baalder gevormd. Dit gebeurde op 1 september 2006. Verspreid over zo’n ongeveer 630 adressen wonen er ruim 1500 wijkgemeenteleden. Zij wonen in de nieuwbouwwijk Baalder en komen uit Hardenberg of de directe omgeving. Voor een groot deel komen ze ook uit alle hoeken van ons land. Andere wijkgemeenteleden wonen in de buitengebieden Oud Baalder of Loozen, en zij hebben daar veelal altijd al gewoond.

^ TOP

WIJKINDELING

Zoals hierboven werd gesproken over het aantal adressen, is onze wijk opgedeeld in 12 secties van zo’n 50 à 60 adressen. Elke sectie heeft een wijkteam bestaande uit;
een ouderling
een diaken
een aantal contactpersonen.
Het team komt geregeld samen en ze praten met elkaar door wat er in de wijk of in de eigen sectie speelt. Ook is er nauwgezet overleg met dominee van der Wel. Er zijn afspraken gemaakt over het werk in de wijk. De contactpersonen doen vooral contactueel bezoekwerk, de ouderlingen zijn meer pastoraal bezig en de diaken heeft zijn diaconale taak.

Ook bereidt het hele team de jaarlijkse groothuisbezoeken voor. Het onderwerp voor deze groothuisbezoeken bespreken we met elkaar op de wijkkerkenraad

WIJKTEAMS

Een lijst met adressen vind je onder tabblad wijkteams.
Weet u onder welke indeling u valt? Dan kunt u onder aan deze pagina in het kaartje de desbetreffende deelwijk aanklikken en u kunt dan aan de linkerkant de contactgegevens vinden.

Pastoraat is een belangrijk deel van ons samen-wijk zijn. Of beter: omzien naar elkaar, want dat is de mooiere naam. Als het goed is leven heel veel mensen in hun eigen buurt met elkaar mee! Daarnaast proberen de wijkteams en de predikant dat ook te doen. In de komende maand hebben de wijkteams gezamenlijk twee activiteiten. Op 11 september is er een gezellige avond met lekker eten en drinken – om de teamgeest te bevorderen – en op 30 september is er (in de Elzenhof) een avond waar we willen nadenken over inhoudelijke zaken rond het wijkwerk (kennismaking met nieuw-ingekomenen en omgaan met mensen die werkloos zijn geworden)

^ TOP

INDELING WIJKEN

 • BL-01; Brinkberg, Paasberg

  Ouderling: M. de Vries

  Diaken: M. Kuilder

  Contactpersoon: N. Dorgelo-Winters

  Contactpersoon: D. Nijman

  Contactpersoon: D. van der Kamp-Meijerink

  Contactpersoon: J. Martens-Bosch


 • BL-02; Singelberg

  Ouderling: G. Schuurman & J. Schuurman

  Diaken: J. Martens-Bosch

  Contactpersoon: G. Berenst-Bosch

  Contactpersoon: G.J. Hein

  Contactpersoon: G. Makkinga

  Contactpersoon: vacant


 • BL-03; Beekberg

  Ouderling: A. Meijer

  Diaken: H. Dorgelo

  Contactpersoon: M. Meijerink

  Contactpersoon: vacant

  Contactpersoon: vacant

  Contactpersoon: vacant


 • BL-04; Polberg

  Ouderling: J. van der Kamp-Arends

  Diaken: A. Hakkers

  Contactpersoon: G. Zweers-Terpstra

  Contactpersoon: H. Borger-Jonkeren

  Contactpersoon: S. Warmer

  Contactpersoon: vacant


 • BL-05; Schweizerplein en Eiberhof

  Ouderling: G. Makkinga

  Diaken: J. Nijman

  Contactpersoon: J. Siebelink-Hulsegge

  Contactpersoon: vacant

  Contactpersoon: vacant

  Contactpersoon: vacant


 • BL-06; Dr. A. Schweitzerlaan en Hofweg

  Ouderling: I. Plantiga

  Diaken: R. van Steenbruggen

  Contactpersoon: I. Slotman-Bosscher

  Contactpersoon: F. Schutte

  Contactpersoon: G. Woelders

  Contactpersoon: A. Nieborg


 • BL-07; De Kamphof, Oosthof en Zonnehof

  Ouderling: J. Martens

  Diaken: H. Harlaar

  Contactpersoon: D. ten Hartog

  Contactpersoon: H. Kamps

  Contactpersoon: I. Bosscher

  Contactpersoon: vacant


 • BL-08; Binnenhof, Gramsbergerweg, Hardenbergerweg, Rodedijk, Weidehof en Westeindigerdijk

  Ouderling: I. Berenst

  Diaken: W. Laarman

  Contactpersoon: R. Ekkelenkamp-Prenger

  Contactpersoon: W. Bouma-Bosch

  Contactpersoon: M. Pesman-van der Vlerk

  Contactpersoon: vacant


 • BL-09; de Bree en Wilgenstuk

  Ouderling: G. Kelder

  Diaken: J. van der Velde

  Contactpersoon: M. Valkman

  Contactpersoon: M. Valk-Perdok

  Contactpersoon: J. Kuiper

  Contactpersoon: R. van Dijk


 • BL-10; de Woerte, Kleine Pollen en Veldmaat

  Ouderling: Z. Muis

  Diaken: I. Kerkdijk

  Contactpersoon: A. Maathuis-Kuiperij

  Contactpersoon: H. Beenen-Hamberg

  Contactpersoon: S. Breukelman-Kappers

  Contactpersoon: vacant


 • BL-11; Bovenmaat en Ondermaat

  Ouderling: J. Drenth

  Diaken: J. Drenth-Huisman

  Contactpersoon: G. Taatgen

  Contactpersoon: W. Wendt

  Contactpersoon: G. Meilink-Geertjes

  Contactpersoon: G. Jonkhans


 • BL-12; Baalder-Esch

  Ouderling: G. Wiersma-Hartman

  Diaken: F. Pasveer-Kollen

  Contactpersoon: D. van de Berg-Rutgers

  Contactpersoon: D. Bolks-Hutten

  Contactpersoon: G. Elferink

  Contactpersoon: A. van Osch-Kremer


 

^ TOP

DOWNLOADS

WijkKerkenRaad samenstelling 2020-2021

Belangrijke adressen