DE WIJK

Onze wijkgemeente is heel klein begonnen. In 1976 kwamen de eerste huizen in Baalder klaar en was er op kleine schaal sprake van gemeentevorming. Voor allerlei kerkelijke activiteiten maakten we gebruik van huiskamers, een tijdelijke voorziening ‘Het Kampje’ naast sporthal De Kamp, of we kwamen bij elkaar in de bovenzaal van De Kamp. Ook bood ‘De Boerderij’, een wijkvoorziening, ons af en toe onderdak.

Vanaf het begin trokken de Gereformeerden en Hervormden in S.O.W.-verband met elkaar op. Dat kwam vooral tot uitdrukking in de Baalderdiensten die we vanaf 1980 op de tweede zondag van de maand gingen houden in sporthal De Kamp. Gaandeweg de jaren tachtig en negentig groeiden we naar elkaar toe en gingen we steeds meer samenwerken. Ook in het grotere geheel van Hardenberg was dit het geval.

En toen in de navolging van het landelijk fusieproces besloten werd tot de vorming van de Protestantse Gemeente te Hardenberg-Heemse en er een nieuwe wijkindeling moest komen, werd de wijkgemeente Baalder gevormd. Dit gebeurde op 1 september 2006. Verspreid over zo’n ongeveer 630 adressen wonen er ruim 1500 wijkgemeenteleden. Zij wonen in de nieuwbouwwijk Baalder en komen uit Hardenberg of de directe omgeving. Voor een groot deel komen ze ook uit alle hoeken van ons land. Andere wijkgemeenteleden wonen in de buitengebieden Oud Baalder of Loozen, en zij hebben daar veelal altijd al gewoond.

WIJKINDELING

Zoals hierboven werd gesproken over het aantal adressen, is onze wijk opgedeeld in 12 secties van zo’n 50 à 60 adressen. Elke sectie heeft een wijkteam bestaande uit;
– een ouderling
– een diaken
– een aantal contactpersonen.
Het team komt geregeld samen en ze praten met elkaar door wat er in de wijk of in de eigen sectie speelt. Ook is er nauwgezet overleg met dominee van der Wel. Er zijn afspraken gemaakt over het werk in de wijk. De contactpersonen doen vooral contactueel bezoekwerk, de ouderlingen zijn meer pastoraal bezig en de diaken heeft zijn diaconale taak.

Ook bereidt het hele team de jaarlijkse groothuisbezoeken voor. Het onderwerp voor deze groothuisbezoeken bespreken we met elkaar op de wijkkerkenraad

WIJKTEAMS

Een lijst met adressen vind je onder tabblad wijkteams.
Weet u onder welke indeling u valt? Dan kunt u onder aan deze pagina in het kaartje de desbetreffende deelwijk aanklikken en u kunt dan aan de linkerkant de contactgegevens vinden.

Pastoraat is een belangrijk deel van ons samen-wijk zijn. Of beter: omzien naar elkaar, want dat is de mooiere naam. Als het goed is leven heel veel mensen in hun eigen buurt met elkaar mee! Daarnaast proberen de wijkteams en de predikant dat ook te doen. In de komende maand hebben de wijkteams gezamenlijk twee activiteiten. Op 11 september is er een gezellige avond met lekker eten en drinken – om de teamgeest te bevorderen – en op 30 september is er (in de Elzenhof) een avond waar we willen nadenken over inhoudelijke zaken rond het wijkwerk (kennismaking met nieuw-ingekomenen en omgaan met mensen die werkloos zijn geworden)

DOWNLOADS

BL-01: Brinkberg, Paasberg

OuderlingM. de Vries
DiakenM. Kuilder
ContactpersoonN. Dorgelo-Winters
ContactpersoonD. Nijman
ContactpersoonD. van der Kamp-Meijerink
ContactpersoonJ. Martens-Bosch

BL-03; Beekberg

OuderlingA. Meijer
DiakenH. Dorgelo
ContactpersoonM. Meijerink
Contactpersoonvacant
Contactpersoonvacant
Contactpersoonvacant

BL-05; Schweizerplein en Eiberhof

OuderlingG. Makkinga
DiakenJ. Nijman
ContactpersoonJ. Siebelink-Hulsegge
Contactpersoonvacant
Contactpersoonvacant
Contactpersoonvacant

BL-07; De Kamphof, Oosthof en Zonnehof

OuderlingJ. Martens
DiakenH. Harlaar
ContactpersoonD. ten Hartog
ContactpersoonH. Kamps
ContactpersoonI. Bosscher
Contactpersoonvacant

BL-09; de Bree en Wilgenstu

OuderlingG. Kelder
DiakenJ. van der Velde
ContactpersoonM. Valkman
ContactpersoonM. Valk-Perdok
ContactpersoonJ. Kuiper
ContactpersoonR. van Dijk

BL-11; Bovenmaat en Ondermaat

OuderlingJ. Drenth
DiakenJ. Drenth-Huisman
ContactpersoonG. Taatgen
ContactpersoonW. Wendt
ContactpersoonG. Meilink-Geertjes
ContactpersoonG. Jonkhans

BL-02; Singelberg

OuderlingG. Schuurman & J. Schuurman
DiakenJ. Martens-Bosch
ContactpersoonG. Berenst-Bosch
ContactpersoonG.J. Hein
ContactpersoonG. Makkinga
Contactpersoonvacant

BL-04; Polberg

OuderlingM. de Vries
DiakenM. Kuilder
ContactpersoonN. Dorgelo-Winters
ContactpersoonD. Nijman
ContactpersoonD. van der Kamp-Meijerink
Contactpersoonvacant

BL-06; Dr. A. Schweitzerlaan en Hofweg

OuderlingI. Plantiga
DiakenR. van Steenbruggen
ContactpersoonI. Slotman-Bosscher
ContactpersoonF. Schutte
ContactpersoonG. Woelders
ContactpersoonA. Nieborg

BL-08; Binnenhof, Gramsbergerweg, Hardenbergerweg, Rodedijk, Weidehof en Westeindigerdijk

OuderlingI. Berenst
DiakenW. Laarman
ContactpersoonR. Ekkelenkamp-Prenger
ContactpersoonW. Bouma-Bosch
ContactpersoonM. Pesman-van der Vlerk
Contactpersoonvacant

BL-10; de Woerte, Kleine Pollen en Veldmaat

OuderlingZ. Muis
DiakenI. Kerkdijk
ContactpersoonA. Maathuis-Kuiperij
ContactpersoonH. Beenen-Hamberg
ContactpersoonS. Breukelman-Kappers
Contactpersoonvacant

BL-12; Baalder-Esch

OuderlingG. Wiersma-Hartman
DiakenF. Pasveer-Kollen
ContactpersoonD. van de Berg-Rutgers
ContactpersoonD. Bolks-Hutten
ContactpersoonG. Elferink
ContactpersoonA. van Osch-Kremer