Al een paar jaar komt een groep mensen samen die  die 30- zijn! 
Het gaat om mensen, die het leuk vinden om elkaar te ontmoeten én die bezig willen gaan met te ontdekken wat geloof  kan betekenen in hun bestaan. Het aardige is dat het heel verschillende mensen zijn: sommigen zijn protestants, anderen van vrijgemaakte of rooms-katholieke komaf. 
Sommigen weten veel van geloven, anderen (bijna) niks. Juist die verscheidenheid zorgt voor veel openheid en boeiende ontmoetingen en onderlinge verbondenheid. 
Heb je belangstelling, bel of mail me dan (w.vanderwel@pkn.nl, 272860). De groep komt gemiddeld  eens in de veertien dagen bij elkaar op dinsdagavonden .