/ Nu-je-onderweg-band

/ Nu-je-onderweg-band

Sinds het begin van het seizoen 2012 heeft de Baalderdienst een eigen huisband: De “Nu-je-onderweg-Band”. Een band die liedjes voor, tijdens en na de dienst speelt of begeleidt. Initiatief hiertoe is genomen door Ds. Wim van der Wel in verband met het nieuwe liedboek dat in mei 2013 uitkwam, en waarin een groot aantal liederen zijn opgenomen die uitermate geschikt zijn voor uitvoering door een band. De liederen voor de dienst worden aangevuld met popsongs. Momenteel is er een ruim repertoire voorhanden waar uit geput kan worden. Nieuwe songs, die goed in de dienst passen worden door de bandleden zelf bewerkt.

NJOB achtergrond-large

De naam “Nu-je-onderweg-Band”, bedacht door Jesse Monshouwer , houdt meer in dan je in eerste instantie zou denken: 

Wij mensen zijn voortdurend onderweg: van A naar B, van huis naar school, naar werk, van weekend naar weekend, van dag naar dag, van geboorte naar sterven

Dan is het goed om regelmatig stil te staan in het nu. De Baalderdienst wil zo’n moment zijn. Een moment om niet vooruit te kijken of achterom maar om je heen; Een moment om je kaarten eens op tafel te leggen en na te gaan of je nog op koers ligt, je kompas te ijken. En natuurlijk om proviand in te slaan voor onderweg. Door dat samen te doen, schept een ‘band’

Iets over onze werkwijze

Er wordt gerepeteerd in “de Kamp”. Op het moment dat de Baalderdienstcommissie de liederen voor de dienst heeft bepaald worden die doorgegeven en gaat er een mail rond. Dan wordt er twee keer gerepeteerd. Zaterdagavond of zondagochtend vroeg wordt de geluidsapparatuur klaargezet en de nummers worden nog een keer doorgespeeld. Dan is de band klaar om te spelen! Momenteel wordt er één keer per maand medewerking verleend aan een dienst.

Mocht je je willen opgeven om mee te doen in de Band of een vraag hebben kun je terecht bij:

Bert Slijkhuis: bertslijkhuis55@gmail.com

Onze band

De band is qua grote wisselend omdat we redelijk wat jonge leden hebben komen en gaan er ook bandleden. Hieronder vind u de bandleden.

/ andere commissies

Baalderdienst
commisies

Beeld en Geluidsteam

Nu-je-onderweg-band

Oppasdienst

Koffie commissies

Stoelenteam

Beamteam

Tiener op Zondag

Begroetingscommissie

BHV

Baalderdienst
commisies

Beamteam

Beeld en Geluidsteam

Tiener op Zondag

Nu-je-onderweg-band

Begroetingscommissie

Oppasdienst

BHV

Koffie commissies

Stoelenteam