Het beamteam is ooit begonnen met Erna Nonkes en Marjan Kieft. Deze twee dames hebben dit opgepakt en een poos met een hun tweeën dit gedaan. Wanneer er werd besloten om de Baalderdienst één keer in de twee weken te gaan doen, werd het te druk voor beide dames. Dit omdat ze allebei ook nog een belangrijke taak in een andere commissies binnen de Baalderdienst hadden.

Door rond te vragen hebben ze nu vier heren in het beamteam gekregen die hun taak gaan overnemen. De vier heren die in het team zitten zijn:
– Johannes Martens
– Wim Blaak
– Erik Everts (voorzitter)

Taken

De taken van het beamteam zijn ruwweg als volgt;
– Elke keer dat er een Baalderdienst is, een presentatie in elkaar te zetten aan de hand van de informatie die de dominee geeft;
– Het opzetten van de beamer, laptop en beamscherm bij de diensten;
– De presentatie tijdens de dienst ondersteunen;

We hebben met het beamteam afgesproken dat alle informatie door de voorzitter naar het desbetreffende lid wordt gestuurd, die op dat moment de presenatie van de Baalderdienst verzorgd. De informatie die in de presentaties komen altijd van de dominee of in overleg met de dominee.

Als er informatie is die direct voor het beamteam bestemd is kan de informatie worden gemaild naar beamteam@pknbaalder.nl

/ andere commissies

Baalderdienst
commisies

Beeld en Geluidsteam

Nu-je-onderweg-band

Oppasdienst

Koffie commissies

Stoelenteam

Beamteam

Tiener op Zondag

Begroetingscommissie

BHV

Baalderdienst
commisies

Beamteam

Beeld en Geluidsteam

Tiener op Zondag

Nu-je-onderweg-band

Begroetingscommissie

Oppasdienst

BHV

Koffie commissies

Stoelenteam