/ Baalderdienstcommissies

/ Baalderdienst commissies

De Baalderdienstcommissie is zo’n 15-20 jaar geleden ontstaan om de predikanten te helpen met het voorbereiden van een gezinsvriendelijke laagdrempelige dienst. Baalder had toen 2 predikanten; een hervormde en gereformeerde en was in de wijk al ‘samen op weg’.  De commissie is al die jaren gebleven en bereidt samen met de predikant nog steeds met veel enthousiasme en inzet de diensten voor.

Klik hier voor namen van de Baalderdienstcommissie en andere belangrijke adressen

Sinds september 2012 zijn er twee diensten in de maand en is er ook een 2e Baalderdienstcommissie in het leven geroepen.
De Baalderdienstcommissies bestaan uit vrijwillige, enthousiaste leden die graag samen met de predikant een eigen bijdrage willen leveren aan de kerkdiensten in de wijk Baalder.

De voorzitters van beide commissies zijn de aanspreekpunten. De eerste Baalderdienstcommissie heeft als voorzitter Els van der Spoel. Waarbij de voorzitter van het tweede Baalderdienstcommissie Maureen Hekert is.

/ andere commissies

Baalderdienst
commisies

Beeld en Geluidsteam

Nu-je-onderweg-band

Oppasdienst

Koffie commissies

Stoelenteam

Beamteam

Tiener op Zondag

Begroetingscommissie

BHV

Baalderdienst
commisies

Beamteam

Beeld en Geluidsteam

Tiener op Zondag

Nu-je-onderweg-band

Begroetingscommissie

Oppasdienst

BHV

Koffie commissies

Stoelenteam