/ De Commissies

/ De Commissies

Commissies…. wat als ze er niet waren?? De onderstaande commissies helpen allemaal om twee keer per maand een Baalderdienst voor elkaar te krijgen.

De onderstaande commissies werken mee aan de voor- en achterkant mee aan de twee Baalderdiensten per maand.

Baalderdienstcommissies

Begroetingscommissies

Stoelenteam

Nu-je-onderweg-band

Koffie commissies

Tiener op Zondag

Beeld- en geluidsteam

BHV

Beamteam

Oppasdienst

Baalderdienst
commisies

Liedboekkoor

Begroetingscommissie

Beeld- en geluidsteam

Stoelenteam

BHV

Nu-je-onderweg-band

Beamteam

Koffie commissies

Oppasdienst

Tiener op Zondag