/ De Commissies

Commissies…. wat als ze er niet waren?? De onderstaande commissies helpen allemaal om twee keer per maand een Baalderdienst voor elkaar te krijgen.

De onderstaande commissies werken mee aan de voor- en achterkant mee aan de twee Baalderdiensten per maand.

Baalderdienstcommisies

Begroetingscommissies
Stoelenteam
Nu-je-onderweg-band
Koffie commissies
Tiener op Zondag
Liedboekkoor
Geluidsteam
BHV
Beamteam
Oppasdienst
/ Meer commissies

Stoelenteam

Oppasdienst

Beamteam

Baalderdienst
commisies

Tiener op Zondag

BHV

Begroetingscommissie

Nu-je-onderweg-band

Koffie commissies

Liedboekkoor

Geluidsteam