Baalderdienst 21 november 2021

Zondag 21 november komen we samen in Sporthal de Kamp om 10.00 uur. Het thema is “refurbished” (opgeknapt!) . Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en dan vieren we altijd iets dat er nog niet is en waar we misschien wel erg naar snakken: deze wereld vernieuwd, hersteld. God
Lees meer...

Tik tok

We zijn speciaal voor jullie (jongeren 12 t/m 16 jaar) iets aan het voorbereiden. Je zou het een online ‘jeugddienst’ kunnen noemen, maar dat vinden we eigenlijk geen goede naam, daarom hebben we jouw hulp nodig! Weet jij een leuke naam voor een online moment voor jullie, laat het ons
Lees meer...

Baalderdienst 28 februari

Op 28 februari is het thema “aangeraakt worden door God”. We lezen een bijzondere Godservaring voor drie grote mannen én voor een aantal kleine peuters. En die verhalen proberen ons te helpen om God bij ons dichtbij te laten komen. We lezen uit de bijbel: Marcus 9: 1-13 en Marcus 10:1
Lees meer...

Baalderdienst in de Höftekerk 14 februari 2021

    Op 14 februari is hetthema “straf of tweedekans”. Dat thema komtuit Trefwoord en het isalleen maar tehopenmoeilijker je oorte delen dan teoordelen”. Het gaatover het bekendeverhaal van “de splinteren de balk”. Misschienis de kern van de zaakwel: als je begrijpt, danoordeel je een
Lees meer...

Baalderdienst 25 oktober

Op zondag 25 oktober is er weer Baalderdienst, het thema is “onderzoek jezelf”. Voor de één iets heel aangenaams en gewoons, maar voor een ander kan het soms ook eng zijn. Wil ik wel alles van mezelf begrijpen? We lezen het verhaal van de twee mannen die op pad gaan om het nieuwe land
Lees meer...

Baalderdienst 9 juni 2019 Pinksteren

De volgende Baalderdienst is op zondag 9 juni, 1e pinksterdag, om 10.00 uur in sporthal ‘de Kamp’. Het thema van deze dienst is ‘Hier krijgen we energie van!’. Wim van der Wel is de voorganger. Het liedboekkoor o.l.v. Ina Bosscher verzorgd samen met organist Jan Broekroelofs de muzika
Lees meer...
12