‘Over de kloof’

‘Over de kloof’

Over de kloof…… Pasen 2023

Deze foto maakte ik deze week in het Engelandse bos: een poserend roodborstje. Het is daar op dit moment fantastisch. Alles komt uit, vogels fluiten en de spechten hameren zichzelf een hersenschudding. En plotseling stond ik oog in oog – met een paar struiken ertussen – met een ree!

Pasen speelt zich af in het voorjaar, altijd. Ze hebben ook met elkaar te maken, voorjaar en nieuw leven. De bijbel kent vier versies van het Paasverhaal. De mooiste vind ik die van de evangelist Johannes 20: https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.20/Johannes-20 Johannes vertelt heel bewust van een man en een vrouw – Jezus en Maria – als een soort nieuwe Adam en Eva, die elkaar in de tuin ontmoeten. Ze ziet Hem aan voor de tuinman en in zekere zin is Hij dat ook: Hij heeft de tuin helemaal aangeharkt, alle dode spul eruit. Alleen nog maar nieuw leven!

Nu klinkt dat wat zoetsappig en oppervlakkig. De werkelijkheid is, dat Hij kapot is gemaakt door mensenhanden. Diep vernederd, geslagen, gemarteld, onschuldig veroordeeld. Geen Amnesty International die brieven ging schrijven. De kerk in die dagen keurt de moord goed, de politiek (Pilatus) in die dagen weet dat ze iemand onschuldig veroordeelt. Vrienden laten Hem ook in de steek. Komend van God – dat geloven christenen en ik dus ook – had Hij ook kunnen zeggen: sodemieter allemaal op, Vader, God, roei die hele bende uit, de hens erin! Totaal onkruid daar! Het bijzondere is, dat Hij het geweld niet met geweld, de haat met liefde, de fout met vergeving benadert. Het eerste wat Hij tegen zijn vrienden – nou ja…., mensen die zijn vrienden leken te zijn, m.n. eentje, Petrus die zich had opgeworpen als BFF – zegt na de dood als Hij levend verschijnt: vrede voor jullie.

Er zijn in zijn dagen veel mensen die zich uitgeven voor Messias. In de geschiedenisboekjes kun je daarover lezen. De meesten zijn vooral bezig zich gewelddadig verzet tegen de Romeinen. Zij sterven ook door de Romeinen. Jezus is van het geweldloze verzet. Van je vijanden liefhebben, als een Romeins soldaat je dwingt zijn plunje een mijl te dragen, ga er eentje extra. Van Hem wordt als enige verteld dat Hij opstaat uit de dood en door dat verhaal vieren wij het feest der feesten. Want dat is het. Bron van hoop. Hij overbrugt de kloof.

Over de kloof…. Het is een boek van Maurits Chabot, journalist van de Volkskrant. Ik vind het het mooiste boek dat ik sinds jaren las. Niet het leukste. Het vertelt zeven verhalen van mensen die door omstandigheden tegenover elkaar komen te staan. Echt tegenover elkaar, onoverbrugbaar. Een Hutuman die een Tutsivrouw – met wie hij nog in de klas gezeten heeft – haar arm afslaat en haar gezicht verminkt en meedoet aan de moord op haar baby. Ze komen in gesprek. Ze vergeeft hem. Een echtpaar van wie de zoon wordt doodgereden door een dronken jonge man: ze sluiten vrede met de veroorzaker van de dood van hun zoon. Een Palestijnse vrouw en een Joodse vrouw sluiten vriendschap over de muur die letterlijk en figuurlijk tussen hen instaat. Een man gaat de oude man die hem, toen hij nog jong was, een kind nog, ontvoerde verzorgen tot aan de dood. Verzoening, vergeving, begrip. In een heel aantal verhalen speelt geloof in God een rol, in sommige ook niet. Maar in alle gevallen worden onoverbrugbare kloven tóch overbrugbaar.

Nieuw leven is meer dan alleen dat de lente weer aanbreekt. Dat is het óók, voluit genieten van het goede van het leven. Maar het heeft met Pasen een laag dieper: haat wordt overwonnen, mislukking en angst worden begrepen en vergeven en zo kan het leven tussen God en mens, mens en mens weer nieuwe vormen aannemen. Deze wereld leefbaar, bewoonbaar, warm!

Chabot schreef het boek om in deze tijd waarin veel mensen tegenover elkaar staan, meningen scherp zijn, mensen elkaar bedreigen via internet of fysiek een tegenwicht te bieden. Lees het, als dit je aanspreekt. Het kán, elkaar begrijpen, elkaar vergeven. Pasen is een actueler feest dan ooit en al bijna 2000 jaar een feest van Gods liefde die sterker is dan alle haat en donker. Lees dus ook dat prachtige verhaal uit Johannes 20!