/ Baalder Noaberschap

/ Baalder Noaberschap

Wij zijn een werkgroep die zich tot doel heeft gesteld om van Baalder een Noaberschap te maken. Een Noaber staat voor helpende buurman/naaste. In vroegere tijden was Noaberschap een vanzelfsprekendheid.

Door de veranderende maatschappij is dit in het gedrang  gekomen.
Als stuurgroep proberen wij deze vorm van hulp weer op gang te krijgen. Met een groot aantal vrijwilligers proberen wij uw hulpvragen op het gebied van kleine klussen in en om huis in te vullen.

logo baalder noaberschap

Als u de site verder bekijkt kunt u zien om wat voor klussen het gaat en hoe u hulp kunt aanvragen.
Mocht u zich als vrijwilliger op willen geven, dan kunt u dat doen via deze pagina. Draagt u dit initiatief een warm hart toe en wilt u een gift geven dan kan dat op rekening nummer NL75RABO 0133267199 ten name van Baalder Noaberschap.

Baalder Noaberschap hoopt een begrip te worden in de wijk Baalder en hoopt het onderlinge contact en omzien naar elkaar te versterken.

De stuurgroep:
Bert Slijkhuis (1e coördinator)
Henry Mensen (denktank)
Gerrit Hofsink (Grafische ondersteuning en denktank)
Arjan Wildeboer (webzaken en notulist)