In de maanden maart en april komt ca. om de 14 dagen een groep mensen samen die qua leeftijd 65+ is. Dat komt goed uit, want dan kunnen we in de morgen elkaar ontmoeten: donderdagmorgen vanaf 9.30 uur in de Schakel. We praten over dingen die te maken hebben met geloven en ons dagelijks leven. We beginnen altijd met een korte viering in de kerk. Voor inlichtingen: w.vanderwel@pkn.nl